testtesttest

Úvod

Firma R.U.R. s.r.o., Humenné je na trhu 16 rokov a zaoberá sa obchodnou a stavebnou činnosťou – od vypracovania cenovej kalkulácie, samotnú montáž vrátane výberu, objednania, dodávok materiálu po konečné odovzdanie stavby užívateľovi.

V minulosti sme sa zameriavali hlavne na dodávku a montáž plastových okien a dverí, kde naši zamestnanci namontovali vyše 5000 ks okien a dveri. V súčasnom období poskytujeme takmer kompletnú stavebnú činnosť od základov stavieb až po finalnu úpravu exteriéru stavieb a okolia. Z veľkých stavieb, ktoré sme realizovali v posledných rokoch možno spomenúť dodávku a montáž plastových okien a dverí v Priemyselnom parku v Spišskej Novej Vsi, kompletnú rekonštrukciu kultúrnych domov v obciach (napr. Veľopolie, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce), kompletná rekonštrukcia Detskej polikliniky v Snine, výstavba 24 bytových jednotiek v Spišských Tomášovciach, zateplenie Bytového domu v Trenčíne. Momentálne realizujeme rekonštrukciu priestorov - Reštaurácia Gaštanka, Humenné a výstavbu prevádzkovo-skladových priestorov súkromnej firmy v Jasenove.

Našich zamestnancov pravidelne preškoľujeme v najnovších trendoch v oblasti stavebníctva.